Uśmiechnięta studentka w jasnych włosach, zaplecionych w warkocz trzyma, trzyma książkę w ręku. Uśmiechnięta studentka w jasnych włosach, zaplecionych w warkocz trzyma, trzyma książkę w ręku.

Trwa rekrutacja na studia 2024/2025!

Wszystkie szczegóły znajdują się na portalu rekrutacja.ukw.edu.pl

prof. dr hab. Jacek Woźny

Działania na rzecz konsolidacji środowiska akademickiego połączymy ze stworzeniem więzi z innymi uczelniami w najdogodniejszych obszarach współpracy, zgodnie z zapisami Ustawy 2.0.

- prof. dr hab. Jacek Woźny